«Співпраця України з МФО як чинник боргової політики держави». Аналітична записка26.10.2018

Анотація

Проаналізовано стан співпраці з МФО в розрізі основних інституцій, обсягів фінансування та напрямів надання технічної допомоги Україні. Досліджено загрозливі тенденції вітчизняної боргової політики та проблеми,  на вирішення яких має вплив характер взаємодії із міжнародними донорами та ефективність залучення зовнішніх кредитних ресурсів.  

Реалізація головних завдань зі структурного реформування вітчизняної економіки в контексті забезпечення стратегічного розвитку держави в умовах обмеженості фінансових ресурсів, вразливості національної економіки до впливу зовнішніх та внутрішніх викликів вимагає трансформації підходів не лише до управління державним боргом України, але й стосовно співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями за такими ключовими напрямами, зокрема:  запровадження середньострокового  бюджетного прогнозування залучення зовнішніх ресурсів на спільне з міжнародними фінансовими організаціями фінансування інвестиційних програм та посилення контролю за використанням кредитних коштів; підвищення ефективності менеджменту в процесі  реалізації проектів за фінансової підтримки міжнародних фінансових організацій; поглиблення співробітництва у сфері залучення прямих і портфельних іноземних інвестицій у високотехнологічні галузі української економіки з наближенням до світових стандартів розвитку інноваційної інфраструктури з поступовою інтеграцією  України до єдиного європейського технологічного простору; посилення взаємодії в напрямку надання консультативної, експертної допомоги при реалізації Стратегії управління державним боргом.


завантажити


читайте також:


22.04.2019 «Щодо пріоритетних напрямів державної підтримки розвитку нових моделей організації виробничої та інноваційної діяльності у промисловості України». Аналітична записка
11.01.2010 Структурні зрушення у світовій економіці та їх вплив на економічну безпеку України за підсумками ІІІ кв. 2009 р.
30.03.2009 Аналіз стану зовнішньоекономічної безпеки України: основні загрози та пропозиції щодо подолання кризових явищ
01.12.2008 "Моніторинг геоекономічних змін та індикаторів економічної безпеки у першому півріччі 2008 року."
08.03.2008 "Моніторинг геоекономічних змін та індикаторів економічної безпеки у 2007 році."