"Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки". МонографіяДосліджуються сучасні тенденції та проблеми стратегічного планування у сфері національної безпеки, а саме поєднання стратегічного планування та стратегічного менеджменту. Значну увагу приділено розробленому авторами методу – циклу стратегічних змін, що складається з восьми кроків.

 

Розглядаються індивідуальність системи забезпечення національної безпеки (СЗНБ) держави та її суб’єктів; офіційні обов’язки, повноваження та місія СЗНБ держави та її суб’єктів; застосування методології SWOT-аналізу для оцінки стану внутрішнього і зовнішнього середовищ; методи визначення стратегічних проблем національної безпеки й окреслення основних кроків процесу їхнього структурування; методи сценарного планування; нормативно-правова вертикаль стратегічних документів у сфері національної безпеки; оцінка ризику; реалізація затверджених доктрин, концепцій, стратегій, державних програм і цільових планів СЗНБ.


Монографія розрахована на широке коло фахівців, науковців, політиків, державних службовців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами національної безпеки.


завантажити


читайте також:


"Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії". Монографія
"Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації." Монографія
"Homo еx Machina. Філософські, культурологічні та політичні передумови формування конвергентного суспільства". Монографія
"Developing the critical infrastructure protection system in Ukraine". Монографія
"Кремлівська агресія проти України: роздуми в контексті війни". Монографія