Про філіалРегіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Ужгороді створено 21 серпня 1998 року як базову науково-дослідну установу аналітико-прогнозного супроводу діяльності Президента України в регіоні.

 

Мета діяльності філіалу – наукові дослідження, інформаційне та аналітико-прогнозне забезпечення діяльності Президента України щодо регіональних аспектів суспільного розвитку, транскордонного співробітництва з країнами-сусідами членами Карпатського Єврорегіону в умовах розширення Європейського Союзу.

 

Основні завдання філіалу:  

1. В рамках виконання комплексних наукових проектів Інституту проведення науково-аналітичних і прогнозних досліджень з питань:

- суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку прикордонних територій країн Карпатського Єврорегіону;

- європейського виміру зовнішньої політики України;

- особливостей двосторонніх відносин України з європейськими державами (Угорщина, Словаччина) та перспектив подальшого розвитку транскордонного співробітництва з країнами Карпатського Єврорегіону;

- візової політики та практики консульських установ країн ЄС на території Закарпатської області;

- безпеки та інтегрованого управління кордонами в рамках Карпатського Євроегіону.

 

2. Участь у підготовці щорічних Експертних доповідей НІСД до Послання Президента України до Верховної Ради України.

 

3. Пропаганда ініціатив Президента України та розробок Національного інституту стратегічних досліджень в регіоні та країнах-сусідах щодо стратегій внутрішньої та зовнішньої політики держави.

 

4. Організація широких експертних дискусій (міжнародні наукові та експертні конференції, «круглі столи», семінари) в Україні та країнах Карпатського Єврорегіону з ключових питань науково-аналітичних досліджень з метою пошуку оптимальних підходів для здійснення ефективної державної політики.

 

5. Налагодження та підтримання співробітництва з науково-експертними установами країн Карпатського Єврорегіону, створення спільних наукових колективів, обмін результатами наукових досліджень та експертами.